Joanna Wisła-Płonka

Radca prawny tel. +48 606 286 893, wislaplonka@kancelaria-casus.eu

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studium Prawa Europejskiego Gospodarczego. W 2015 roku ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, co obejmuje także spory sądowe, dotyczące roszczeń transgranicznych, doradztwo w zakresie prawa europejskiego oraz prawa krajowego przy czynnościach transgranicznych.

Od 2006r. prowadzi własną kancelarię oraz jest wspólnikiem zarządzającym dwóch spółek prawniczych.

Wykładowca w szkoleniach zawodowych dla radców i aplikantów, organizowanych przez OIRP w Opolu, posiada uprawnienia mediatora i lustratora spółdzielni. Przedstawiciel delegacji polskiej w komitetach CCBE Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy- Free Movement of Lawyers Committee oraz CSR Committee.

Członek Komitetu Zagranicznego Krajowej Izby Radców Prawnych, przewodnicząca komisji ds. zagranicznych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.