Wojciech Mazur

Prawnik kancelaria@kancelaria-casus.eu

W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2011 r. ukończył Podyplomowe Studia w zakresie zarządzania bhp na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Praktykę zawodową rozpoczynał jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach. Następnie wyspecjalizował się w prawie pracy oraz bhp jako Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Oddziale PIP w Bielsku-Białej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kontroli związanej z prawną ochroną pracy, a także w szkoleniach z tego zakresu. Od roku 2012 jako ekspert prawa pracy współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi dla sektora transportu samochodowego zajmując się tworzeniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz dokumentacji pracowniczej dla klientów, audytami dokumentacji pracowniczej, pomocą merytoryczną z zakresu prawa, reprezentacją klientów podczas kontroli w Polsce i Unii Europejskiej oraz sporządzaniem odwołań od decyzji i środków prawnych wydawanych po kontroli.