Katarzyna Droździk-Czaczkowska

Prawnik tel. +48 (33) 472 09 44, kancelaria@kancelaria-casus.eu

W 2005 r ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską obroniła w katedrze  Publicznego Prawa Gospodarczego w zakresie regulacji odpowiedzialności cywilnej oraz karnej w prawie medialnym polskim oraz europejskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze spółek, prawie własności intelektualnej oraz obsłudze procedur zamówień publicznych, w tym w reprezentowaniu podmiotów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Biegle posługuje się językiem angielskim. Współpracuje z kancelarią w Bielsku-Białej i w Krakowie.