Paweł Lorenc

Radca prawny tel. +48 (33) 472 09 44, lorenc@kancelaria-casus.eu

W 2011 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obronił pracę magisterską z zakresu historii państwa i prawa polskiego - wyrokowania sądów żywieckich w sprawach o przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i mieniu w XVI - XVIII w. Odbywał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. W lipcu 2017 roku uzyskał tytuł radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach pod numerem KT-3878.