Rafał Grądys

Radca prawny tel. +48 (33) 472 09 44, kancelaria@kancelaria-casus.eu

W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu, do roku 2007 zajmował się wyłącznie sprawami karnymi, w tym z prawa karnego gospodarczego i sprawami o wykroczenia,  a pozostałymi dziedzinami prawa w zakresie związanym z prawem karnym.

Od 2011 wykonuje zawód radcy prawnego.