Rafał Grądys

Radca prawny tel. +48 (33) 472 09 44, kancelaria@kancelaria-casus.eu

W roku 2001 ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie studiów oraz po ich ukończeniu, do roku 2007 zajmował się wyłącznie sprawami karnymi, w tym z prawa karnego gospodarczego i sprawami o wykroczenia,  a pozostałymi dziedzinami prawa w zakresie związanym z prawem karnym. Z rozpoczęciem aplikacji radcowskiej w 2007 roku zakres praktyki prawa uległ rozszerzeniu o prawo cywilne, gospodarcze, administracyjne, rodzinne i podatkowe.

Od 2011 roku jest samodzielnym radcą prawnym. Aktualnie zajmuje się obsługą prawną podmiotów gospodarczych w pełnym zakresie, w tym spółki akcyjnej, sprawami na rzecz osób fizycznych oraz obroną w sprawach karnych. Prowadzi też prawnicze czasopismo internetowe.